Conferința de încheiere a proiectului ”Femei pentru frumusețea femeilor”

femei2

Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor – EUROPROJECT Slatina,   în parteneriat cu Asociația Română pentru Industrie Electronică și Software – ARIES Filiala Oltenia, a implementat începând cu data de 30 iunie 2014 pe o perioada de 14 luni, proiectul “Femei pentru frumusețea femeilor”, în cadrul Axei prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii , proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract POSDRU/148/6.3/G/126018 .

 
Proiectul a avut drept scop asigurarea egalității de șanse și de gen pentru femeile din regiunea S-V Oltenia în ceea ce privește accesul la formarea profesională, la obținerea și păstrarea unui loc de muncă, în vederea creșterii participării acestora la viața economică și socială. Activitățile principale ale proiectul desfăşurat în regiunea Sud-Vest Oltenia au fost: înființarea Centrului Regional de Calificare a Femeilor în Domeniul Esteticii și oferirea de cursuri gratuite de calificare/recalificare pentru grupul ţintă format din femei. În cadrul unei campanii regionale de combatere a discriminării de şanse şi gen, de promovare a incluziunii sociale a femeilor dezavantajate, au fost organizate 10 mese rotunde, în scopul prezentării problemelor cu care se confruntă femeile în integrarea socio-profesională și propunerea de metode de combatere.
 
Grupul țintă vizat de proiect a cuprins femei din Regiunea Sud-Vest Oltenia, manageri ai autorităţilor publice locale şi centrale, angajaţi ai autorităţilor publice centrale şi locale şi angajaţi ai organizaţiilor societăţii civile.
 
 Rezultate obținute în proiect:
  • 260 femei certificate în meseriile: coafor, frizer, manichiurist/pedichiurist, lucrător pentru estetica și igiena corpului;
  • Înființarea unui Centru Regional de Calificare a Femeilor în Domeniul Esteticii şi Înfrumuseţării;
  • 10 stagii de calificare/recalificare organizate în cadrul proiectului;
  • 17 femei care şi-au găsit un loc de muncă după participarea la programe de calificare/recalificare organizate în cadrul proiectului;
  • 10 mese rotunde organizate în localitățile: Slatina, Craiova, Rm. Vâlcea, Drobeta Tr. Severin și Tg Jiu;
  • grup țintă participant la mesele rotunde – 245 femei dintre care: 35 manageri ai autorităţilor publice locale şi centrale, 94 angajati ai autorităţilor publice locale şi centrale, 116 angajați ai organizaţiilor societăţii civile;
  • Ghid practic “Combaterea discriminării – Soluții comune în integrarea socio-profesională a femeilor”;
  • campanie de promovare online: comunicate în presa online, newletter – lunar;
  • pagina web a proiectului – Comunitatea în sprijinul femeii.

 

În data de 21 septembrie 2015, orele 12:00 a avut loc în Craiova, pe str. Ştefan cel Mare nr. 12, conferinţa de presă prilejuită de încheierea proiectului. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul ARIES Oltenia, str. Ştefan cel Mare, nr.12, Craiova, tel./fax 0251.417.740, e-mail: aries.oltenia.2014@gmail.com.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.